Dáta

V SPACEBASE s.r.o. rozumieme sile údajov a tomu, ako môžu firmám pomôcť prijímať informované rozhodnutia. Preto ponúkame komplexné riešenia vizualizácie dát, ktoré vám pomôžu získať cenné informácie o vašich obchodných operáciách. Či už potrebujete analyzovať finančné údaje, správanie zákazníkov alebo trendy na trhu, vieme vám pomôcť vytvoriť jasné a efektívne vizualizácie, ktoré rozprávajú príbeh a prinášajú výsledky. 

Power BI Reporting

Analytický nástroj si vie ľahko poradiť s neprehľadnými dátami a stojí za kvalitnými výsledkami. Vizualizuje kľúčové údaje a poskytuje širší pohľad na celkovú výkonnosť spoločnosti. Slúži aj na efektívne manažérske rozhodovanie a uľahčuje nastavenie priorít.

 
 • Report na zostavenie prémií – v prípade, že NEMÁTE prehľad o prémiach pre zamestnanocv na mesačnej, kvartálnej alebo ročnej báze, vieme Vám nastaviť a ponúknuť report generovaný priamo z dát Money ERP do prostredia Power BI. Report je prehľadný, ľahko ovládateľný bez nutného prístupu do Money ERP a exportovania dát do XLS alebo nutnosti zasielania výkazov vaších zamestnancov.
 
 • Report predaja (odmeňovanie) – V rámci vizualizácia dát z prostredia Money ERP vieme prostredníctvom nástroja Power BI veľmi jednoducho a prehľadne zostaviť report predaja zo všetkých predajných kanálov systému, to je : Predajňa SQL, priamy predaj Money ERP alebo vstavané riešenie KasaOnline.
 
 • Report skladových zásob – report poskytuje pohľad na štruktúru zásob, skupiny katalógu, položky katalógu, sklady na ktorých sa tieto položky nachádzajú a v akom množstve, spoločne s informáciami týkajúcimi sa poslednej nákupnej ceny a predajnej ceny podľa určitého obdobia. Všetky tieto informácie sa nachádzajú na jednom mieste bez nutnosti preklikov v moduloch samotného systému.
 
 • Report podľa špcifikckých požiadaviek z rôznych dátových zdrojov 

Reporty

 • Vizualizácia dát z rôznych zdrojov
 • Analýza dát a tvorba reportov
 • Pohľad na aktuálny stav spoločnosti
 • Zameranie sa na kľúčové ukazovatele

Reporty

 • Vizualizácia dát z rôznych zdrojov
 • Analýza dát a tvorba reportov
 • Pohľad na aktuálny stav spoločnosti
 • Zameranie sa na kľúčové ukazovatele

Manažérske rozhodovanie

 • Prehľad o aktivitách a výkonnosti spoločnosti
 • Zrýchlenie procesu rozhodovania
 • KPI metriky, na základe ktorých je možné sledovať úspešnosť aktivít zamestnancov
 • Riadenie prístupových práv pre jednotlivé zostavy

Manažérske rozhodovanie

 • Prehľad o aktivitách a výkonnosti spoločnosti
 • Zrýchlenie procesu rozhodovania
 • KPI metriky, na základe ktorých je možné sledovať úspešnosť aktivít zamestnancov
 • Riadenie prístupových práv pre jednotlivé zostavy

Informovanosť

 • Zjednodušenie spolupráce medzi oddeleniami
 • Posilnenie dátovej kultúry naprieč celou organizáciou
 • Prístup ku všetkým údajom na jednom mieste

Informovanosť

 • Zjednodušenie spolupráce medzi oddeleniami
 • Posilnenie dátovej kultúry naprieč celou organizáciou
 • Prístup ku všetkým údajom na jednom mieste

SPACEBASE s.r.o.

IČO: 53027558

DIČ: 2121269491

Dobšínského 1169/1

900 28 Ivanka pri Dunaji

Kontakt

info@spacebase.sk

+421 (0) 905 979 906